Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti pestovania aceroly – barbadoskej čerešne (Malpigia glabra) v podmienkach strednej Európy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Acerola – barbadoská čerešňa (Malpigia glabra) patrí medzi subtropické druhy ktoré však tolerujú aj pokles teploty, krátkodobo znesie aj pokles k 0°C, resp. tesne pod touto hranicou. Po tomto pomerne málo známom ovocí je v iných krajinách vysoký dopyt pretože obsahujú vysokú koncentráciu vitamínu C a fenolových antioxidantov. Ovocie má najvyšší obsah vitamínu C spomedzi všetkých druhov ovocia. Napriek tomu čerstvé ovocie sa veľmi nevyskytuje v regáloch potravín, nájdeme skôr ich extrakty vo forme prášku, džúsu, koncentrátov a podobne. V práci sa zameriame na možnosti pestovania tohto druhu v strednej Európe.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení