Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Bakalárska práca prinesie historický prehľad plánovania a výstavby hromadnej bytovej výstavby po II. svetovej vojne až po súčasnosť na Slovensku. V praktickej časti práce bude vykonaná analýza vybranej časti medziblokových priestorov. Analýzy budú pozostávať z výkresu: Širšie vzťahy, Historiská analýza, Urbanistická analýza, Dopravná analýza, Analýza súčasného stavu a Inventarizácia zelene.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.