Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca prinesie historický prehľad plánovania a výstavby hromadnej bytovej výstavby po II. svetovej vojne až po súčasnosť na Slovensku. V praktickej časti práce bude vykonaná analýza vybranej časti medziblokových priestorov. Analýzy budú pozostávať z výkresu: Širšie vzťahy, Historiská analýza, Urbanistická analýza, Dopravná analýza, Analýza súčasného stavu a Inventarizácia zelene.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.