Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rozvoj hromadnej bytovej zástavby po II. svetovej vojne na Slovensku
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Bakalárska práca prinesie historický prehľad plánovania a výstavby hromadnej bytovej výstavby po II. svetovej vojne až po súčasnosť na Slovensku. V praktickej časti práce bude vykonaná analýza vybranej časti medziblokových priestorov. Analýzy budú pozostávať z výkresu: Širšie vzťahy, Historiská analýza, Urbanistická analýza, Dopravná analýza, Analýza súčasného stavu a Inventarizácia zelene.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.