Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Výber územia, lokality kde pretrváva charakteristický obraz a znaky vinohradníckej kultúrnej krajiny. Dôraz bude kladený na spracovanie podrobného rozboru lokality formou analytických výstupov, ktoré budú následne tvoriť podkladový materiál pre ďalšie sadovnícko-architektonické riešenie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.