Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza plôch zelene vyhradeného areálu polikliniky v Hlohovci.
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Verešová, PhD.
Abstrakt: Analýza plôch zelene vyhradeného areálu polikliniky v meste Hlohovec. Dôraz v Bc bude kladený na podrobné spracovanie súboru analýz tvoriacich podklad pre následné spracovanie konceptu návrhu opatrení na revitalizáciu areálu. Práca bude pokračovať do Dp ktorá vyústi do spracovania sadovnícko-architektonického návrhu.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.