Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza plôch zelene vybraného územia/lokality s podporou permakultúrneho dizajnu.
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Martina Verešová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Martina Verešová, PhD.
Summary: Výber územia/lokality, kde by sa dali uplatniť prvky permakultúrneho dizajnu. Bc práca sa zameria na podrobnú analýzu územia/lokality , vypracovanie konceptu opatrení pre uplatnenie permakultúry a vytvorí podklad pre ďalšie spracovanie v rámci DP pre sadovnícko-architektonický návrh.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.