Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza plôch zelene vybraného územia/lokality s podporou permakultúrneho dizajnu.
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martina Verešová, PhD.
Abstrakt: Výber územia/lokality, kde by sa dali uplatniť prvky permakultúrneho dizajnu. Bc práca sa zameria na podrobnú analýzu územia/lokality , vypracovanie konceptu opatrení pre uplatnenie permakultúry a vytvorí podklad pre ďalšie spracovanie v rámci DP pre sadovnícko-architektonický návrh.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.