Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
State of topic:
approved (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:
--
Academic year:2019/2020
Proposed by:
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Summary:
Rozvoj obcí sa spája s vytváraním nových spevnených plôch, výstavby väčších budov a pod. Ich riešením sa vytvára potreba obmedzenia výšeného odvedenia dažďových vôd. Cileom práce je na konkrétnej obci vyriešiť gformou " Zelených opatrení" - (Green measures) problematiku zelene a dažďových vôd obce


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KBC Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FZKI
582Z408 Water Supply and Sewage Structures in Countryside