Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Abstrakt:
Na základe vybraných ukazovateľov ako sú oxidovateľný uhlík, uhlík vo vode rozpustný, uhlík mikrobiálnej biomasy, enzymatické aktivity, respiračná aktivita, špecifické skupiny mikroorganizmov- koliformné baktérie,salmonely, rast rastlín podporujúce baktérie, aktinomycéty, mikroskopické huby.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.