Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej suroviny
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Hlavným cieľom diplomovej práce bude zhodnotenie a porovnanie poľnohospodárskej a komunálnej biomasy pri výrobe bioplynu.Investičné zámery budú hodnotené prostredníctvom metódy na hodnotenie efektívnosti investícií – čistej súčasnej hodnoty.

There are no limitations of the topic