Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Komparácia agroobchodu SR a ČR
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť štruktúru agroobchodu medzi SR a ČR a prostredníctvom ukazovateľov zhodnotiť konkurencieschopnosť vybraných komodít. Sledované obdobie minimálne 10 rokov.

There are no limitations of the topic