Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Inovačná schopnosť agropotravinárstva
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Cieľom bakalárskej práce je prostredníctvom názorov autorov zhodnotiť pojem inovácií a ich možností v agropotravinárskom sektore.

There are no limitations of the topic