Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Ekonomika bioplynovej stanice
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bude zhodnotiť ekonomickú situáciu bioplynovej stanice prostredníctvom vybraných ukazovateľov ekonomicko - finančnej analýzy. Sledované obdobie minimálne 5 rokov.

There are no limitations of the topic