Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude nadväzovať na analýzy bakalárskej práce, ponúkne podrobný prehľad aktuálnych zdrojov ohľadne zelenej infraštruktúry a dokumentov starostlivosti o zeleň v mestských sídlach. Výsledkom diplomovej práce bude návrh vybraného segmentu verejného priestranstva s dôrazom na ekologické a environmentálne prístupy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení