Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Znečistenie povrchových vôd na Slovensku v meniacej sa klíme
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Problematika znečisťovania vôd v súčasnej meniacej sa klímy je dlhodobý problém. Cieľom bakalárskej práce bude posúdiť veľký hydrologický cyklus, podrobne rozpracovať problematiku znečistenia povrchových vôd v meniacej sa klíme na Slovensku.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.