Přehled vypsaných témat - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík

K tématu nejsou zadaná žádná omezení