Prehľad vypísaných tém - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia