Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
State of topic:
approved (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca je zameraná na vytvorenie modulárneho zariadenia založeného na open-source elektronickej prototypovacej platforme, ktoré bude slúžiť na zber a odosielanie vybraných meteorologických údajov prostredníctvom mobilného internetu. Okrem vytvorenia samotného zariadenia bude práca zameraná aj na riešenie prenosu údajov na server, spracovanie a správu údajov a následné použitie, resp. publikovanie pomocou open-source GIS riešenia.

There are no limitations of the topic