Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zber meteorologických údajov a ich publikovanie prostredníctvom GIS technológií
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Abstrakt:
Práca je zameraná na vytvorenie modulárneho zariadenia založeného na open-source elektronickej prototypovacej platforme, ktoré bude slúžiť na zber a odosielanie vybraných meteorologických údajov prostredníctvom mobilného internetu. Okrem vytvorenia samotného zariadenia bude práca zameraná aj na riešenie prenosu údajov na server, spracovanie a správu údajov a následné použitie, resp. publikovanie pomocou open-source GIS riešenia.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení