Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Klimatická zmena, jej príčiny a dopady
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom tejto záverečnej práce je získať potrebné informácie o zmenách, príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny celosvetovo, regionálne, na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo
B-PUISP pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.