Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Summary:
Cieľom práce bude pochopenie mechanizmov účinku drieňa obyčajného podaného v rôznych koncentráciách priamo do žalúdka gastrickou sondou ZDF potkanom a stanovenie koncentrácií, kedy tieto látky budú účinné resp. budú pôsobiť negatívne na živočíšny organizmus. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie v liečbe diabetes 2.typu je potrebná identifikácia ich benefičného alebo toxického efektu, eliminácia alebo podpora jeho účinkov. Drieň obyčajný (Cornus mas L.) bude zvieratám (ZDF potkanom) podávaný v rôznych koncentráciách (500 a 1000 mg.kg-1, dužina, gastrickou sondou priamo do žalúdka ZDF potkanov. Vo vzorkách krvi budú stanovené vybrané ukazovatele lipidového profilu. Sledované parametre budú stanovené na prístroji Biolis 24i Premium. Na štatistické analýzy budú použité SAS software a Sigma Plot 11.0 (Jandel, Corte Madera, USA). Signifikantnosť rozdielov medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami a kontrolnou skupinou bude určená na úrovni P<0,05.

There are no limitations of the topic