Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Abstrakt: Kompilačná práca. Migračná priechodnosť v súvislosti s legislatívnym rámcom (Rámcová smernica o vodách, Vodný plán Slovenska, Zákon o vodách, Zákon o rybárstve a pod.). Definovanie migračnej priechodnosti, resp. migračnej bariéry. Stav migračnej priechodnosti, resp. migračných bariér na Slovensku. Opatrenia na zlepšenie migračnej priechodnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení