Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Migračná priechodnosť vodných tokov na Slovensku
State of topic: approved (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Small Animal Science - FAaFR
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Summary: Kompilačná práca. Migračná priechodnosť v súvislosti s legislatívnym rámcom (Rámcová smernica o vodách, Vodný plán Slovenska, Zákon o vodách, Zákon o rybárstve a pod.). Definovanie migračnej priechodnosti, resp. migračnej bariéry. Stav migračnej priechodnosti, resp. migračných bariér na Slovensku. Opatrenia na zlepšenie migračnej priechodnosti.

There are no limitations of the topic