Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Blahobytná analýza slovenského trhu s cukrom
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Ing. Eva Bieleková, PhD.
Summary:
Diplomová práca sa bude zaoberať kvantifikáciou vzťahov ponuky a dopytu trhu s cukrom SR, ktorej výsledky budú použité k vytvoreniu modelu blahobytnej analýzy a vyčísleniu blahobytných a obchodných efektov pre predmetný trh. K naplneniu cieľa diplomovej práce bude využitá regresná analýza.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
No suitable data found.

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
FEM314E004 Microeconomics II.