Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Potravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Eva Bieleková, PhD.
Summary:
Zatiaľ čo nedostatok potravín je v mnohých regiónoch na celom svete naďalej veľkým problémom, takmer jedna tretina celkovej produkcie potravín sa vyhodí z dôvodu produkčných strát alebo ako odpad predajných reťazcov či domácností. Diplomová práca sa zameriava na vzťah znižovania množstva potravinového odpadu ako spôsobu zvyšovania potravinovej bezpečnosti vo svete.

There are no limitations of the topic