Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinám
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Eva Bieleková, PhD.
Summary:
Bakalárska práca sa bude zaoberať zhodnotením stavu potravinovej bezpečnosti v Strednej Európe so zameraním na dostupnosť potravín a prístup k potravinám. V práci bude použitá metodika hodnotenia potravinovej bezpečnosti FAO.

There are no limitations of the topic