Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Potravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilita
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Bieleková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Bakalárska práca sa bude zaoberať zhodnotením stavu potravinovej bezpečnosti v Strednej Európe so zameraním na jej štvrtý pilier - stabilitu. V práci bude použitá metodika hodnotenia potravinovej bezpečnosti FAO.

There are no limitations of the topic