Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Summary:
Nekalé obchodné praktiky môžu mať negatívny vplyv na celý dodávateľský reťazec. Nepriaznivé účinky môžu mať vplyv na všetky časti vertikály a špecificky na malé a stredné podniky (MSP). Cieľom práce je vyvinúť a otestovať nástroj na posúdenie výskytu, dôsledkov a účinkov nekalých obchodných praktík (NOP). Práca rieši metodologické problémy, ktoré existujú v súčasnej teoretickej literatúre, vytvára nové teoretické základy pre empirickú analýzu a navrhuje empirickú stratégiu merania NOP ako aj jej aplikáciu pre potravinársky sektor na Slovensku a v ďalších krajinách.

There are no limitations of the topic