Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Nekalé obchodné praktiky môžu mať negatívny vplyv na celý dodávateľský reťazec. Nepriaznivé účinky môžu mať vplyv na všetky časti vertikály a špecificky na malé a stredné podniky (MSP). Cieľom práce je analyzovať vplyv regulácií, ktoré môžu mať vplyv na výskyt a intenzitu nekalých obchodných praktík v reťazci. Práca rieši metodologické problémy, ktoré existujú v súčasnej teoretickej literatúre, vytvára nové teoretické základy pre empirickú analýzu a navrhuje empirickú stratégiu merania NOP ako aj jej aplikáciu pre potravinársky sektor na Slovensku a v ďalších krajinách.

There are no limitations of the topic