Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Interakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economic Policy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
V poslednom období sme svedkami mnohých zmien a inovácií na finančných a komoditných trhoch. Finančné trhy sa viac prepojili s komoditnými trhmi, keď investori začali hľadať nové investičné príležitosti v časoch stagnácie na finančných trhoch. To malo za následok významný vplyv na ceny komodít, vrátane agro-komodít. Úroveň a dynamika cien poľnohospodárskych komodít majú pritom dôležité sociálne a politické dôsledky. Majú vplyv na príjmy producentov a kúpnu silu spotrebiteľov. Cieľom tejto práce bude analýza vzťahu medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.

There are no limitations of the topic