Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Abstrakt: Zhodnotenie reprodukčného systému samcov králikov po aplikácii žeruchy peruánskej v in vivo podmienkach.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení