Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Strategické riadenie podniku v jednoduchých spoločnostiach na akcie
State of topic:
approved (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Law - FESRD
Max. no. of students:
1
Proposed by: Mgr. Kristián Čechmánek, PhD.
Summary:
Špecifické požiadavky súťažiteľov a trhu spôsobili, že sa slovenské právne prostredie v ostatnom čase muselo vyrovnať s podstatným nárastom dopytu po nových typoch a formách podnikania - startupoch. Za týmto účelom bola v slovenskom právnom poriadku zavedená nová forma podnikania, tzv. Jednoduchá spoločnosť na akcie (JSA).Uvedená téma kladie študentovi za úlohu analyzovať postavenie JSA v slovenskom právnom a podnikateľskom prostredí s cieľom porovnať novú formu podniku so staršími formami podnikov a zistiť jej výhody a nevýhody. Uvedené ciele študent dosahuje predovšetkým zameraním sa na otázky práva a manažmentu podniku.

There are no limitations of the topic