Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary:
V práci budú popísané súčasné možnosti financovania dlhodobých potrieb poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom dlhodobých bankových úverov. Budú porovnávané minimálne tri bankové subjekty.

There are no limitations of the topic