Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Business plan of a new company
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
The aim of the diploma thesis will be to prepare a business plan for a new company focusing on its financial situation.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia