Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt: Efektívna komunikácia je základom efektívneho a úspešného fungovania spoločnosti. Manažéri, ktorí poznajú efekty správnej komunikácie a ovládajú tento dôležitý nástroj, sú schopní motivovať zamestnancov k angažovanosti a výkonom.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia