Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Management - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Summary: Efektívna komunikácia je základom efektívneho a úspešného fungovania spoločnosti. Manažéri, ktorí poznajú efekty správnej komunikácie a ovládajú tento dôležitý nástroj, sú schopní motivovať zamestnancov k angažovanosti a výkonom.

There are no limitations of the topic