Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Bc. Zuzana Juríčková, PhD.
Abstrakt:
Efektívna komunikácia je základom efektívneho a úspešného fungovania spoločnosti. Manažéri, ktorí poznajú efekty správnej komunikácie a ovládajú tento dôležitý nástroj, sú schopní motivovať zamestnancov k angažovanosti a výkonom.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení