Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Problematike ZAO sa venuje zvýšená pozornosť. Jeho význam je mimoriadny pre zabezpečenia výživy obyvateľstva. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vývoj obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami za obdobie rokov 2015-2019. Tento vývoj bude zhodnotený s EÚ a tretími krajinami a taktiež budú zhodnotené najvýznamnejšie agrokomodity z hľadiska vývozu. Pri spracovaní DP sa použije objektívna metóda a jej postupy, metóda komparácie, indexová metóda a aj metódy na zhodnotenie efektívnosti zahraničného obchodu (RCA, RCA1, Transformačný výkon a Michaelyho index).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AOM Agrarian Trade and Marketing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.