Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary: Cieľom práce je zmapovať vývoj rôznych platidiel na Slovensku, historický vývoj mincí a im predchádzajúcej výmeny tovarov. Funkcie platidiel, ochranné prvky a riziko falšovania. Zdokumentovať historický prierez vývoja Slovenskej meny až po prijatie spoločnej európskej meny. Zachytiť celospoločenské zmeny spojené s prechodom na trhové hospodárstvo, čo malo významný dopad na menový vývoj. Menové reformy a proces prijatia Eura.

There are no limitations of the topic