Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Récky, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Ing. Roman Récky, PhD.
Summary:
Správanie a rozhodovanie spotrebiteľa ovplyvňuje každú organizáciu a naopak, každá organizácia sa snaží ovplyvňovať správanie svojej cieľovej skupiny, či prilákať si nových zákazníkov. Na rozhodovanie spotrebiteľa vplýva viacero faktorov. Z hľadiska organizácie sú to predovšetkým nástroje marketingového mixu, ktorými sa snaží ovplyvniť spotrebiteľské správanie. Cieľom diplomovej práce je skúmať ako jeden z faktorov marketingového mixu (obal) vplýva na rozhodovanie spotrebiteľa pri nákupe potravín. Z metód bude použitá metóda opytovania pomocou dotazníka. Pri vyhodnotení dotazníkového prieskumu a na potvrdenie resp. odmietnutie budú použité štatistické metódy, a to najmä indexová metóda a Chí kvadrát testy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AOM Agrarian Trade and Marketing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.