Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca sa bude zaoberať analýzou vonkajších aj vnútorných faktorov trhu výroby, spracovania a predaja ovocia na slovenskom trhu

There are no limitations of the topic