Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
State of topic: approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Summary:
Diplomant bude riešiť analýzu faktorov trhu určitého druhu potravinárskeho resp. poľnohospodárskeho produktu podľa vlastného výberu

There are no limitations of the topic