Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleniny
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Diplomant v práci bude analyzovať výhody zapojenia výrobcov do združení výrobcov podľa vybranej poľnohospodárskej komodity a porovnať ich činnosť s vybranou krajinou EÚ

There are no limitations of the topic