Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Kryptomeny
State of topic:
approved (RNDr. Darina Tóthová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Centre of Information Technologies - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Bakalárska práca sa venuje problematike virtuálnych platidiel - kryptomien, ich historickému vývoju, kľúčovými vlastnosťami a analýzou a možnosťami ich využiteľnosti v podnikateľskom prostredí. Súčasťou práce je tiež analýza platnej legislatívy a regulačných opatrení vzťahujúcich sa na kryptomeny v rámci SR a EÚ.

There are no limitations of the topic