Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Informatics - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie prínosu moderných nástrojov IKT pre marketing podniku z hľadiska popularity pre podnik a ekonomických prínosov.

There are no limitations of the topic