Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Récky, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Marketing and Trade - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Roman Récky, PhD.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie predaja z dvora vo vybranom poľnohospodárskom podniku. Primárne údaje budú získané opytovaním prostredníctvom dotazníka a riadeného rozhovoru a v závere budú navrhnuté opatrenia na elimináciu zistených nedostatkov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-AOM Agrarian Trade and Marketing

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.