Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Práca hodnotí kvetnú biológiu rôznych odrôd orecha kráľovského, ktorej poznanie má význam z hľadiska opeľovacích pomerov a voľby vhodných kombinácií odrôd vo výsadbách. Uvedené hodnotenie sa týka dichogamie orecha, ako i dynamiky kvitnutia z hľadiska teplotných pomerov stanovišťa.

There are no limitations of the topic