Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rozmnožovanie orecha kráľovského (Juglans regia)
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Práca sa zaoberá spôsobmi rozmnožovania orecha kráľovského s dôrazom na vegetatívne spôsoby rozmnožovania. Hodnotí praktické skúsenosti s rozmnožovaním orecha voľnej pôde preštepovaním stromov orecha kráľovského.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení