Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Škodlivosť psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller) vo výsadbách broskýň
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Abstrakt:
V práci sa rieši problematika škodlivosti psoty broskyňovej (Anarsia lineatella Zeller), ktorá sa v podmienkach SR považuje za menej významného škodcu broskýň, avšak v niektorých prípadoch môže spôsobovať nezanedbateľné škody. V práci sa zameriavame na biológiu škodcu, podmienky jeho škodlivosti, spôsoby signalizácie a ochrany používané v praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení